Svinøvej

Der arbejdes på at opbygge en historik for Svinø baseret dels på arkiver men formentlig med udgangspunkt i Svinøbogen.

 

Gårdene i Svinø by før udflytningen

Optegnet af Anne Nielsen