Vandværker

Svinø by vandværk

Link til forsyningsplan Svinø By: https://vordingborg.dk/media/4210/svinoe-by-vandvaerk.pdf

Link til forsynings plan Svinø Strand: https://vordingborg.dk/media/4211/svinoe-strand-vandvaerk.pdf

Svinø By Vand Kontakoplysninger:

Mail: svinoby.vand@gmail.com Svinø by vandværk afholder ordinær generalforsamling

Fredag d. 29 marts 2019 Kl. 16,00

Svinø Forsamlingshus.

Dagsorden vedhæftet.

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Valg af: Formand Jon Mørk (modtager genvalg)

6. Valg af: Medlem Claus Petersen (modtager genvalg)

7. Valg af: Medlem Kim Sørensen (modtager genvalg)

8. Valg af: Revisor suppleant Frank Lilholm (modtager genvalg)

9. Orientering om samarbejde med Svinø Strand Vandværk (SSV)

10. Evt.

 

Af hensyn til spisning ønskes tilmelding svinoby.vand@gmail.com  eller Formand Jon Mørk tlf 40350273


Bestyrelse Svinø by vandværk

 

 

Navn                                                Adresse                                             Tlf                 Mail                                                         På valg

1 Formand Jon Nymand Mørk         Svinøvej 110      4750 Lundby             4035 0273   svinoby.vand@gmail.com                       16-17-19

2 Kasserer Frank Rosdahl                Svinøvej 128      4750 Lundby             4013 8243   f.rosdahl@gmail.com                              16-18

3 Claus Petersen                              Svinøvej 105      4750 Lundby              4054 7650   noeddehoejgaard@mail.dk                      17-19

4 Per Sørensen                                 Svinøvej 103      4750 Lundby              5252 5580   wichmann63@live.dk                             17-19

5 Kim Sørensen                               Svinøøstervej      4750 Lundby              21682801   susduunkjaer@live.dk                             17-19

6 Suppleant Steen Bagger                Svinøvej 148      4750 Lundby              4086 9720  steenbagger@mail.dk                              18-20

7 Revisor Finn Kildegaard               Svinøvej 138      4750 Lundby              20823448   beritkildegaard@yahoo.dk                      18-20

8 Revisor supleant Frank Lilholm   Svinøvej 157       4750 Lunsby              24421928   franklilholm@gmail.com                        17-19

 Svinø Vandværk V/ Mosen

 

Svinø Vand ved mosen er sammensluttet med Svinø Strand Vand