Svinø Jagtforening

 

Svinø jagtforening
Formand og kasserer Claus Petersen Svinøvej 105 4750 Lundby tlf. 40547650

Svinø Jagtforening er tilknyttet Danmarks Jægerforbund og Danmarks ældste eksisterende jagtforening.
https://www.jaegerforbundet.dk/
Jagtforeningen er en forening for jægere med tilknytning til Svinø, og grundstammen i foreningen er Svinøs landmænd, der årligt lægger jord til de arrangementer, der afholdes i foreningens regi.

Svinø Jagtforenings målsætning er at udøve en bæredygtig jagt på Svinø gennem bl.a. selektiv afskydning og lokal fredning af visse vildt arter, hvis det skønnes nødvendigt. Dette søges opnået ved at inddrage alle personer – hvis det er muligt – med relation til jagt på Svinø i dialogen, det være sig medlemmer, ikke-medlemmer, jagtlejere og jagtudlejere.

Foreningens arrangementer afvikles som private arrangementer med nødvendig invitation og tilmelding, med mindre andet er offentliggjort