Aktiviteter

Svinø Borgerforening  afholder generalforsamling

I Svinø forsamlingshus

Tirsdag den 4. april 2023

 

Der startes med spisning kl 18 genealforsamling ca. kl 19.Tilmelding til spisning nødvendig til Birthe

 

Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

formand for to år 

kasserer for to år 

2 bestyrelsesmedlemmer for to år 

3 bestyrelsesmedlemmer for to år 

2 suppleanter for et år

1 revisor for et år 

1 revisorsuppleant for et år 

7. Eventuelt

§

Forslag skal være formanden i hænde senest syv dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag behandles ikke.